REGULAMIN Kliniki Estefill

Regulamin Estefill Marek Kowalczyk w Warszawie:

Celem działania naszego gabinetu jest interdyscyplinarne, kompleksowe i nowoczesne leczenie stomatologiczne.
Gabinet jest praktyką prywatną, nie udzielamy świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Hasłem przewodnim Kliniki Estefill jest “najważniejsze jest zdrowie”

PIERWSZA WIZYTA W GABINECIE
Na pierwszą wizytę zapisać się można telefonicznie, osobiście w gabinecie, drogą mailową oraz przez stronę internetową estefill.pl

Pierwsza wizyta jest wizytą konsultacyjną na której wykonywane jest pełne badanie stomatologiczne, zdjęcia radiologiczne, zewnątrzustne, skany 3D o ile są niezbędne do wykonania prawidłowego leczenia.
Po pierwszej wizycie Pacjent zostaje skierowany na dalsze leczenie, w zależności od zapotrzebowania(higienizacja, konsultacje specjalistyczne, dodatkowe badania.)

Na pierwszą wizytę rezerwujemy 60 minut.
Przed pierwszą wizytę zakładamy kartę Pacjenta i prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienie ankiety medycznej.
W celu założenia karty prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel, adresu zamieszkania, numeru i adresu email.
Zgoda RODO jest niezbędna do dalszego kontaktu z pacjentem.
Państwa dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia kompleksowej opieki medycznej w naszej klinice, niezbędnej do prawidłowego procesu leczniczego.
W przypadku odmowy podania nr PESEL/numeru telefonu/adresu zamieszkania nie jest możliwe leczenie w naszej klinice.

Do gabinetu, pacjent wchodzi tylko po zaproszeniu przez personel Estefill.

PACJENT Z BÓLEM
W przypadku wystąpienia nagłego bólu(po leczeniu endodontycznym, chirurgicznym wykonywanym w naszym gabinecie) prosimy o pilny kontakt aby ustalić możliwie najszybszy termin.
Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby interwencja bólowa odbyła się w jak najszybszym terminie, z uszanowaniem terminów innych Pacjentów zapisanych danego dnia na wizytę.

Wizyta zostanie wyznaczona jako pierwszy wolny termin dostępny w grafiku lekarza, Pacjent z bólem zostanie też wpisany na listę osób oczekujących przyjęcia – w przypadku odwołania wizyty przez innego Pacjenta zostanie zaproponowany ten termin.

POTWIERDZENIE WIZYT
W celu potwierdzenia wizyty na dzień roboczy przed planowaną wizytą wysyłany jest SMS z przypomnieniem i prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku braku odpowiedzi na SMS wykonywane jest połączenie telefoniczne na nr podany w karcie.

Po dokonaniu rezerwacji zostaje zawarta ustna umowa między gabinetem a Pacjentem, ze strony gabinetu zapewniamy gotowość do przeprowadzenia leczenia, angażujemy w to conajmniej cztery osoby – lekarza oraz asystę oraz cały sprzęt i materiały wykorzystywane w trakcie leczenia. Gotowość gabinetu łączy się z kosztami które ponosimy, aby leczenie mogło się odbywać w najbardziej komfortowych warunkach.

ODWOŁANIE WIZYTY/ABSENCJA NA WIZYTACH
W przypadku gdy wizyta musi być odwołana ze strony gabinetu np choroba lekarza lub niespodziewana awaria sprzętu Pacjent jest o tym informowany niezwłocznie.
Bardzo prosimy Pacjentów aby w przypadku ich choroby lub innych niespodziewanych wydarzeń informować gabinet również bezzwłocznie, pozwoli nam to powiadomić osoby z listy rezerwowej o możliwości skorzystania z wolnego terminu. Po anulacji drugiej wizyty z rzędu będziemy prosili o wpłatę zaliczki na poczet przyszłej wizyty w wysokości 450zł.

Zaliczka zostanie rozliczona na wizycie lub w przypadku absencji bądź odwołania w terminie krótszym niż 24 godziny poprzedzające wizytę zaliczka zostanie utracona. Zaliczkę można uiścić w gabinecie lub wykonując przelew na konto bankowe gabinetu.

WIZYTY PLANOWE
Na wizyty planowe do 120 min nie jest pobierana zaliczka na poczet wizyty. Przy długich wizytach powyżej 120 minut Pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 400zł za każdą zarezerwowaną godzinę. Zaliczka zostanie rozliczona na wizycie lub zostanie utracona w przypadku absencji Pacjenta bądź nie poinformowania gabinetu w przeciągu 24 godzin przed wizytą na którą została wpłacona zaliczka. Wizyty protetyczne są rozliczane w systemie 50%/50% (np. Korona ceramiczna kosztuje 2000zł, Pacjent płaci 1000zł na pierwszej wizycie, kolejne 1000zł uiszcza po zakończeniu pracy protetycznej)

PLANY LECZENIA
Plan leczenia jest tworzony indywidualnie do każdego przypadku, sytuacji, pacjenta.
Wycena w planie leczenia jest ważna przez okres 3 miesięcy, w przypadku rozpoczęcia leczenia i/lub jego trwania jest ważny przez 6 miesięcy(12 miesięcy, w przypadku gdy wymaga tego proces leczniczy)
W przypadku zmian wynikających z przyczyn trzecich, plan leczenia może ulec zmianie.

AKCEPTACJA PRAC
W przypadku wykonywania kompleksowych, złożonych prac, pacjent jest informowany przez personel Estefill oraz ma obowiązek zapoznania się z rodzajem zabiegu, jego przebiegu, koszcie leczenia oraz alternatywnych metodach leczniczych. W przypadku wykonania usługi, pacjent ma prawo do zmiany przed ostatecznym wykończeniem pracy(opracowanie wypełnienia, zacementowanie pracy protetycznej, oddanie gotowej protezy itp.)
Korekty nie wynikające z planu leczenia i/lub przyczyn trzecich są dodatkowo płatne.

OPÓŹNIENIA
Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty odbywały się w wyznaczonym terminie, jednakże zdarzają się nam opóźnienia, za które serdecznie przepraszamy. Staramy się informować kolejnego Pacjenta w przypadku gdy wiemy, że zabieg się przedłuży. Bardzo prosimy również o informowanie nas gdy to Państwu przydarzy się opóźnienie.

RĘKOJMIA
W celu zapewnienia najwyższej jakości nasze prace proetyczne oraz wypełnienia wykonywane są z najlepszych materiałów. Udzielamy 1 rocznej rękojmi na wypełnienia kompozytowe oraz 2 letniej rękojmi na odbudowy protetyczne stałe (korony, licówki, nakłady, mosty) Warunkiem uwzględnienia rękojmi jest obecność na kontrolach po zabiegach, stosowanie się do zaleceń lekarskich, stosowanie się do zaleceń co do utrzymania odpowiedniej higieny jamy ustnej. Kontrole muszą odbywać się co 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Rękojmia obejmuje uszkodzenia wypełnień lub prac protetycznych wynikłe z normalnego ich użytkowania.
Rękojmia nie zostanie uwzględniona w przypadku gdy:
-Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza/personelu Estefill
-Pacjent nie zgłasza się na regularne wizyty kontrolne i higienizacyjne (raz na pół roku)
-Pacjent nie stosuje się do zaleceń higienizacyjnych.
-Pacjent przerwał leczenie protetyczne lub ortodontyczne (nie kontynuuje leczenia od dwóch miesięcy)
-Pacjent ma świadomie nie leczoną wadę zgryzu.
-Pacjent ma wytarte powierzchnie zębowe i nie podejmuje leczenia odtwórczego startych powierzchni.

POWIKŁANIA LECZENIA
O możliwych powikłaniach leczenia Pacjent jest informowany przed przystąpieniem do zabiegu.
Przed rozpoczęciem leczenia Pacjent musi być świadomy możliwości wystąpienia powikłań i tak planować wizyty, aby nie kolidowały z innymi ważnymi wydarzeniami (możliwe powikłania mogą utrudnić lub uniemożliwić ich realizację)
W razie wątpliwości personel służy pomocą i chętnie udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent odbywając leczenie w naszej klinice zobowiązuje się do przestrzegania procedur, obowiązków, terminów leczenia oraz zaleceń lekarzy prowadzących. W przypadku nie przestrzegania powyższych, istnieje podwyższone ryzyko niepowodzeń oraz skutków mogących wpłynąć negatywnie na tor leczenia.
W trosce o najwyższą jakość leczenia i o wasze zdrowie drodzy Pacjenci, prosimy o stosowanie się do zaleceń.

W trosce o nasze wspólne zdrowie, pacjenci powinni przychodzić na wizyty w pełni zdrowi.